Ladda ner från Appstore
Ladda ner på google play


Fosfater


Fosfater är naturliga ämnen som kroppen behöver. Det finns dock vissa farhågor att vi numera får i oss för mycket fosfater. Livsmedelsverket arbetar därför för att få ner mängden fosfattillsatser i vår mat. Vill du minska ditt fosfatintag kan du slå på detta filter. Du bör dock veta att exempelvis bakpulver innehåller fosfater, så appen kommer att varna för ganska många former av mat. I detta filter ingår följande e-nummer: 


E 338, fosforsyra, E 339, natriumfosfater, E 340, kaliumfosfater, E 341, kalciumfosfater, E 343, magnesiumfosfater, E 442, ammoniumfosfatider, E 450, natriumdifosfater, E 451, trifosfater, E 452, polyfosfater, E 541, natriumaluminiumfosfat, sur, E 1410, monostärkelsefosfat, E 1412, distärkelsefosfat, 1413, fosfaterat distärkelsefosfat, E 1414, acetylerat distärkelsefosfat, E 1442, hydroxipropyldistärkelsefosfat.