Ladda ner från Appstore
Ladda ner på google play


Citronsyra


Citronsyra är ett naturligt ämne som våra egna celler producerar. Den citronsyra som används som livsmedelstillsats har man oftast tillverkat med hjälp svampen Aspergillus niger. Vissa personer upplever att de får allergiska reaktioner av denna form av citronsyra. En del vittnar om att de har sluppit kliande utslag och eksem efter att de har uteslutit citronsyra från maten. En hypotes är att citronsyran kan innehålla giftiga ämnen från svampen. 


Enligt Livsmedelsverket har man dock inte hittat några toxiner i citronsyratillsatser. Vill du ändå undvika livsmedel som innehåller citronsyra kan du slå på detta filter. Appen kommer då att varna för följande E-nummer:


E 330, citronsyra, E 331, natriumcitrat, E 332, kaliumcitrater, E333, kalciumcitrater, E 472c, mono- och diglyceriders citronsyraestrar, E 380, triammoniumcitrat och E 1505, trietylcitrat.


Appen varnar också för polydextros, eftersom citronsyra används i tillverkningen av det ämnet.